Lô 1: VTTB không chứa CTNH của Công ty Điện lực Kon Tum. Đấu giá 14h ngày 27/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: lỗi do Quản trị viên ghi nhầm số bước giá