Lô 1: Vật tư, tài sản thanh lý thuộc danh mục chất thải nguy hại năm 2022 (CTNH) của Công ty Điện lực Vĩnh Long. Đấu giá 14h00 ngày 12/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!