Lô 1: Vật tư, công cụ dụng cụ và tài sản của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!