Lô 1: Gồm 74 toa xe (tại Ga Lưu Xá) của Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra