Lô 1: gồm 21 toa xe khách, khối lượng dự kiến: 334 tấn sắt thép của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội. Đấu giá lúc 08h30 ngày 28/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra