Lô 1: Gỗ keo lai, keo tai tượng của Quân khu I. Đấu giá 8h30 ngày 13/10/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!