Lô 1 – Cáp đồng thu hồi không có nhu cầu sử dụng bán thanh lý đợt 1 năm 2022 của Viễn thông Hậu Giang. Đấu giá 08h30 ngày 06/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!