Lô 1: Cáp đồng hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng đã thu hồi của Viễn thông Bình Dương

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia