Lô 1 – Bình Accu không còn sử dụng đợt 2 năm 2023 của Viễn thông Sóc Trăng bán thanh lý (Có CTNH). Đấu giá 14h00 ngày 13/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!