Lô 1: Accu hư hỏng các loại gồm 23.613 kg (Có CTNH) của Viễn thông Đắk Nông. Đấu giá 08h30 ngày 30/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!