Lô 1: Ắc quy và trạm biến áp (mã CTNH 190601, 170304) của Viễn thông Hà Nam.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!