Lô 1 _ VTTB thông thường (không chứa chất thải nguy hại) thanh lý đợt 03 năm 2023 của Công ty Điện lực Đắk Nông.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!