(Lần 9. Đấu giá rút gọn) Xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Nhãn hiệu Ford Transit. BKS: 43B-020.62 của Công ty Thủy điện A Vương thanh lý.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!