LẦN 8: Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Xe ô tô cũ đã qua sử dụng, nhãn hiệu Ford Transit BKS: 43B-020.62 của Công ty Thủy điện A Vương. Đấu giá 14h00 ngày 29/12/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!