(Lần 7. Đấu giá rút gọn) Xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Nhãn hiệu Ford Transit. BKS: 43B-020.62 của Công ty Thủy điện A Vương. Đấu giá 9h ngày 15/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá