LẦN 5: Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Lô 2 05 xe các loại đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Đấu giá 09h00 ngày 29/11/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá