LẦN 4: Gói 3: Xe ô tô 15 chỗ Toyota Hiace, Biển kiểm soát 51B-306.22 của Công ty Thương mại miền Nam. Đấu giá 08h30 ngày 23/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!