LẦN 4: Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Lô 2: 05 xe các loại đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện diễn ra cuộc đấu giá