LẦN 4: Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Lô 1: 04 xe các loại đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!