Lần 3: Gói 1: Xe ô tô bán tải Ford Ranger, biển kiểm soát 51C-881.93 của Công ty Thương mại Miền Nam. Đấu giá 08h30 ngày 14/3/2023.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!