Lần 3: Thanh lý máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng tại nhà máy Dệt Hải Vân (Đà Nẵng). Đấu giá 09h00 ngày 27/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá