(LẦN 3) Tài sản cố định (TSCĐ) và công cụ dụng cụ (CCDC) phục vụ hoạt động KĐ-HC-TN phương tiện đo tại TTTNĐ Khánh Hòa Của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia