LẦN 3: Lô 3: Xe ô tô đã qua sử dụng thanh lý thuộc chất thải nguy hại của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!