Lần 3: Gói 5: Xe ô tô 15 chỗ Toyota Hiace, Biển kiểm soát 51B-308.87 của Công ty Thương mại Miền Nam. Đấu giá 14h00 ngày 14/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!