Lần 3: Gói 3: Xe ô tô 15 chỗ Toyota Hiace, Biển kiểm soát 51B-306.22 của Công ty Thương mại Miền Nam. Đấu giá 10h00 ngày 14/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá