LẦN 3: Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Xe ô tô Toyota Innova, biển số: 52P-4482 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 2 TP.HCM. Đấu giá 08h30 ngày 12/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!