LẦN 3: Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Lô 09 xe các loại đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Đấu giá 14h ngày 28/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có KH đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá