(Lần 3. Đấu giá rút gọn) Xe oto cũ, đã qua sử dụng, nhãn hiệu Mercedes-Benz. BKS: 43B-019.72 của Công ty Thủy điện A Vương. Đấu giá 10h ngày 23/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá