LẦN 3: Cáp đồng Viễn thông đã qua sử dụng của Viễn thông Đắk Lắk. Đấu giá 14h00 ngày 22/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!