LẦN 2: Xe ô tô Toyota Innova, biển số: 52P-4482 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 2 TP.HCM. Đấu giá 08h30 ngày 15/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá