LẦN 2: Xe ô tô tải gắn cẩu hiệu Mitsubishi Canter BKS 72M 4746 của Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!