LẦN 2: Xe ô tô con chở tiền Mitsubishi, BKS: 57L-2058 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn. Đấu giá 09h00 ngày 04/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!