(LẦN 2): Xe ô tô Camry 2.4G, BKS 52X-6721 của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam – Công ty Cổ phần

Cuộc đấu giá đã kết thúc!