(Lần 2) Xe ô tô 05 chỗ ngồi nhãn hiệu Ford Focus, biển kiểm soát 80B- 4165. Màu sơn: đen, Năm sản xuất: 2006, Việt Nam của Văn phòng Tổng cục hải quan thanh lý. Đấu giá 10h00 ngày 04/4/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá