(LẦN 2) VTTB và công tơ thu hồi – Quý 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Gia Lai. Đấu giá 9h30 ngày 18/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: CUỘC ĐẤU GIÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA