(LẦN 2) VTTB và công tơ thu hồi – Quý 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Gia Lai. Đấu giá 9h30 ngày 24/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!