(LẦN 2) VTTB thanh lý đợt 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Quảng Nam. Đấu giá 9h30 ngày 20/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!