(Lần 2): Tài sản thi hành án sung công quỹ Nhà nước do Chi cục thi hành án dân sự huyện Quốc Oai chuyển giao phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quốc Oai thanh lý Lô 3: Các khúc, mẩu gỗ sưa khô. Đấu giá 11h00 ngày 04/4/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá