LẦN 2: Máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng của Tổng Công Ty tại nhà máy Dệt Hải Vân (Đà Nẵng). Đấu giá 14h00 ngày 06/10/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia