Lần 2: Lô xe ô tô đã qua sử dụng của Công ty Trực thăng miền Nam. Đấu giá 14h00 ngày 17/02/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá