LẦN 2: Lô vật tư thiết bị thanh lý đợt 3 năm 2022 không thuộc chất thải nguy hại của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. Đấu giá 09h00 ngày 30/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!