(LẦN 2) Lô Acquy đã qua sử dụng, hư hỏng các loại của Viễn thông Quảng Trị. Đấu giá 9h30 ngày 07/6/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra!