LẦN 2 – Lô 2: Tuốc bin hơi tại Nhà máy hóa chất Tân Bình 2 của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá