LẦN 2: Lô 2: Cột anten và thiết bị viễn thông các loại của Viễn thông Đắk Nông. Đấu giá 14h00 ngày 08/8/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!