LẦN 2: Gói 8: Máy nén khí địa chấn (theo nguyên trạng của thiết bị) của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV. Đấu giá lúc 11h ngày 3/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!