LẦN 2: Gói 6: Xe ô tô khách 16 chỗ hiệu Toyota Hiace. BKS: 51D-0149 và xe ô tô con 04 chỗ hiệu Mazda. BKS: 51A-3780 của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!