LẦN 2: Gói 5: Quyền khai thác mặt bằng phòng photocopy tại cơ sở 2: Số 288, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Đấu giá 14h00 ngày 09/5/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá