Lần 2: Gói 4: Xe ô tô 15 chỗ Toyota Hiace, Biển kiểm soát 51B-309.74 của Chi nhánh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty Thương mại Miền Nam. Đấu giá 10h15 ngày 12/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá