LẦN 2: Gói 4 – Phà T100 của Khu Quản lý đường bộ IV. Đấu giá 09h00 ngày 29/12/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá