Lần 2: Gói 2: Xe ô tô bán tải Ford Ranger, Biển kiểm soát 51C-884.06 của Chi nhánh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty Thương mại Miền Nam. Đấu giá 08h45 ngày 12/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá